0986.099.519 - 028 6656 6422


Yêu cầu về giao thông và khoảng cách PCCC

Last updated 13/11/2018

Yêu cầu về giao thông và khoảng cách đối với công trình

Các nhà và công trình cần đảm bảo yêu cầu về khoảng cách và giao thông để đảm bảo phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, một số điểm như sau(Trích TCVN 2622):

  • Yêu cầu về khoảng cách PCCC giữa các ngôi nhà và công trình cũng như đường giao thông phục vụ cho việc chữa cháy phải được giải quyết kết hợp với yêu cầu của quy hoạch khu vực nơi đặt công trình.
  •  Khoảng cách PCCC giữa nhà và công trình là khoảng cách thông thủy giữa tường ngoài hay kết cấu phía ngoài của các công trình đó. Trường hợp ngôi nhà có các kết cấu nhô ra khỏi mặt ngoài tường trên lm và bằng vật liệu dễ cháy thì khoảng cách PCCC là khoảng cách giữa hai mép ngoài kết cấu đó.
  •  Các đường phố chính, đường khu vực phải cách tường nhà và nhà công cộng không dưới 5m ở phía có lối vào nhà
  •  Đường giao thông khu vực xuyên qua ngôi nhà, qua cổng hay hành lang, phải đảm bảo: Chiều rộng thông thủy, không nhỏ hơn 3,5m, Chiều cao thông thủy, không nhỏ hơn 4,25m
    Trong công trình công nghiệp, bố trí đường giao thông đến từng ngôi nhà phải kết hợp giữa yêu cầu của công nghệ với đường cho xe chữa cháy bên ngoài.
  •  Đường cho xe chữa cháy bên ngoài phải đảm bảo: Chạy dọc theo 1 phía nhà khi chiều rộng nhà nhỏ hơn 18m. Chạy dọc theo hai phía nhà, khi chiều rộng nhà bằng hay lớn hơn 18m.
  •  Đường cho xe chữa cháy hoạt động phải đảm bảo: Rộng không nhỏ hơn 3,5m. Mặt đường gia cố phải đảm bảo thoát nước tự nhiên bề mặt.