0986.099.519 - 028 6656 6422

Kho viễn thông Mỹ Phước

Chủ đầu tư: Viễn Thông Bình Dương

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 1 - Bến Cát - Bình Dương

Giá trị: 0

Thiết kế hệ thống PCCC nhà kho Viễn Thông Mỹ Phước:

  • Hệ thống báo cháy
  • Hệ thống chữa cháy tự động
  • Hệ thống chữa cháy vách tường