0986.099.519 - 028 6656 6422

Kho xưởng Damco

Chủ đầu tư: Công ty Damco

Địa chỉ:

Giá trị: 450.000.000

Kho xưởng Damco