0986.099.519 - 028 6656 6422

Trường mầm non Tương Lai

Chủ đầu tư: Trường Mâm Non Tương Lai

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương

Giá trị: 275.000.000

Thiết kế hệ thống PCCC công trình Trường Mầm Non Tương Lai - Bến Cát - Bình Dương.

Các hệ thống: chữa cháy vách tường, báo cháy tự động, thu sét.