0986.099.519 - 028 6656 6422

Xưởng may Sơn Tùng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Tùng

Địa chỉ:

Giá trị: 980.000.000

Lắp đặt hệ thống PCCC xưởng may Sơn Tùng